Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 11. Financieel solide

Programma 11. Financieel solide

Lasten & baten

Lasten

€ 2.278.285

0,7 %

Baten

€ 202.599.445

62,4 %

ga terug