Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
OverheadLasten26.10728.46428.738274N
Baten-1.672-2.039-2.461-422V
Saldo24.43526.42526.277-148V
Raad en raadscommissiesLasten1.2701.3081.3080N
Baten0000-
Saldo1.2701.3081.3080N
DienstverleningLasten2.5702.7492.426-323V
Baten-1.495-1.220-1.312-93V
Saldo1.0751.5291.114-416V
CollegeLasten1.1091.1471.801654N
Baten00-97-97V
Saldo1.1091.1471.703556N
Wijkgericht werkenLasten1.1481.1901.094-96V
Baten0-80-800-
Saldo1.1481.1101.014-96V
RekenkamerLasten505047-3V
Baten0000-
Saldo505047-3V
VerkiezingenLasten190190319128N
Baten0000-
Saldo190190319128N
Saldo kostenplaatsenLasten001.1171.117N
Baten00-494-494V
Saldo00623623N
Totaal programmaLasten32.44435.09936.8501.751N
Baten-3.166-3.339-4.445-1.107V
Saldo29.27731.76032.404644N
Stortingen reserves2357941.048254N
Ontrekkingen reserves-126-1.805-1.418387N
Totaal mutaties Reserves109-1.011-370641N
Resultaat29.38630.74932.0341.285N

Lasten & baten

Lasten

€ 37.897.590

11,8 %

Baten

€ 5.863.119

1,8 %