Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 9. Veilige omgeving

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
VeiligheidsregioLasten4.6534.6114.605-6V
Baten00-2-2V
Saldo4.6534.6114.603-8V
Toezicht en handhaving openbare ordeLasten1.2381.2381.2457N
Baten-32-32-46-14V
Saldo1.2051.2051.198-7V
Integrale veiligheidLasten798917854-64V
Baten00-10-10V
Saldo798917843-74V
Totaal programmaLasten6.6886.7666.703-62V
Baten-32-32-59-27V
Saldo6.6566.7346.644-89V
Stortingen reserves0000-
Ontrekkingen reserves-200-300-3000-
Totaal mutaties Reserves-200-300-3000-
Resultaat6.4566.4346.344-89V

Lasten & baten

Lasten

€ 6.703.391

2,1 %

Baten

€ 358.910

0,1 %