Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
Evenementen en stadspromotieLasten804798747-51V
Baten00-36-36V
Saldo804798710-87V
Ruimtelijke ordeningLasten3.6363.2433.424180N
Baten-256-686-1.204-518V
Saldo3.3792.5572.219-337V
VolkshuisvestingLasten4.3523.9704.124154N
Baten-2.879-2.931-3.962-1.031V
Saldo1.4731.039162-877V
Recreatie en toerismeLasten8699901.06777N
Baten-37-38-151-113V
Saldo831952916-36V
WoningbouwcomplexenLasten9.2496.6109.1442.534N
Baten-8.968-8.030-12.280-4.251V
Saldo281-1.419-3.137-1.717V
Strategische projecten/samenwerkingLasten14.1411.0112.5621.551N
Baten-13.1060-789-789V
Saldo1.0351.0111.773762N
Totaal programmaLasten33.05016.62221.0674.445N
Baten-25.247-11.685-18.423-6.739V
Saldo7.8034.9382.643-2.294V
Stortingen reserves1.8443.3184.5851.267N
Ontrekkingen reserves-5.803-5.354-5.489-135V
Totaal mutaties Reserves-3.958-2.036-9041.132N
Resultaat3.8452.9021.740-1.162V

Lasten & baten

Lasten

€ 25.652.425

8,0 %

Baten

€ 23.912.492

7,4 %