Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 7. Mobiliteit

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
ParkerenLasten2.2882.3002.245-54V
Baten-2.570-2.373-2.235137N
Saldo-283-731083N
VerkeerLasten2.3332.6321.733-899V
Baten-46-46-192-146V
Saldo2.2872.5861.540-1.045V
Totaal programmaLasten4.6214.9323.978-954V
Baten-2.617-2.419-2.428-9V
Saldo2.0042.5131.550-962V
Stortingen reserves535991624-367V
Ontrekkingen reserves-1.329-2.325-1.0661.259N
Totaal mutaties Reserves-794-1.334-442892N
Resultaat1.2101.1781.108-70V

Lasten & baten

Lasten

€ 4.601.801

1,4 %

Baten

€ 3.493.943

1,1 %