Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 6. Vitale economie

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
HavenLasten78178181736N
Baten-517-517-43187N
Saldo264264386122N
Overige bedrijfsmatige activiteitenLasten6.2068.4906.717-1.773V
Baten-7.175-7.615-5.1502.465N
Saldo-9698751.567691N
IndustrieterreinenLasten10.72520.3118.647-11.664V
Baten-16.710-24.718-13.19511.523N
Saldo-5.986-4.407-4.548-142V
MarktenLasten93931029N
Baten-93-93-7419N
Saldo002828N
Economische ontwikkelingLasten1.2664.839982-3.857V
Baten0-138-155-17V
Saldo1.2664.701827-3.874V
Totaal programmaLasten19.07034.51417.265-17.250V
Baten-24.496-33.080-19.00414.076N
Saldo-5.4251.434-1.740-3.174V
Stortingen reserves6.6174.9735.06794N
Ontrekkingen reserves-40-5.553-2.4153.138N
Totaal mutaties Reserves6.576-5802.6523.232N
Resultaat1.15185491259N

Lasten & baten

Lasten

€ 22.331.708

6,9 %

Baten

€ 21.419.438

6,6 %