Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
Afvalverwijdering particulierenLasten10.75011.25812.5241.267N
Baten-12.294-12.267-11.828439N
Saldo-1.544-1.0096971.706N
Begraafplaatsen en crematoriaLasten2802802888N
Baten-239-204-2023N
Saldo41768610N
Afvalverwijdering bedrijvenLasten54554556722N
Baten-533-533-629-96V
Saldo1212-63-75V
RioleringLasten6.6106.5976.881285N
Baten-8.103-8.103-8.436-332V
Saldo-1.493-1.507-1.554-48V
Openbaar groenLasten6.3116.1906.660470N
Baten-84-84-220-137V
Saldo6.2286.1066.440333N
MilieubeheerLasten1.6612.0152.009-6V
Baten00-52-52V
Saldo1.6612.0151.957-58V
Projecten milieu en buitengebiedLasten1.6111.5861.689103N
Baten-2000-306-306V
Saldo1.4111.5861.383-203V
HondenwachtLasten32432434420N
Baten-535-535-539-4V
Saldo-211-211-19516N
Wegen, straten en pleinenLasten8.1807.9189.1741.256N
Baten-399-413-876-463V
Saldo7.7827.5058.298793N
Projecten openbare ruimteLasten10210211715N
Baten00-26-26V
Saldo10210291-11V
Totaal programmaLasten36.37536.81540.2543.439N
Baten-22.387-22.140-23.114-975V
Saldo13.98814.67517.1392.464N
Stortingen reserves83384791467N
Ontrekkingen reserves-854-1.419-2.498-1.080V
Totaal mutaties Reserves-21-572-1.585-1.012V
Resultaat13.96714.10315.5551.452N

Lasten & baten

Lasten

€ 41.167.658

12,8 %

Baten

€ 25.612.727

7,9 %