Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
Centrumontwikkeling algmeenLasten555747618-129V
Baten-210-210-264-54V
Saldo345537354-184V
Herontwikkeling WalkwartierLasten2241.8552.8891.034N
Baten0-1.631-4891.142N
Saldo2242242.3992.176N
Totaal programmaLasten7792.6023.507904N
Baten-210-1.841-7541.088N
Saldo5697612.7531.992N
Stortingen reserves3.0243.3443.41267N
Ontrekkingen reserves-210-723-2.766-2.043V
Totaal mutaties Reserves2.8142.622646-1.975V
Resultaat3.3823.3823.39917N

Lasten & baten

Lasten

€ 6.918.350

2,2 %

Baten

€ 3.519.149

1,1 %