Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
SportaccomodatiesLasten4.7254.9925.01322N
Baten-1.180-1.599-1.643-44V
Saldo3.5453.3933.370-23V
MuseaLasten143941017N
Baten-80-80-82-3V
Saldo6315194N
Sociaal-cultureel werkLasten1.9002.3151.959-356V
Baten-281-281-342-62V
Saldo1.6192.0341.617-418V
KermissenLasten15015018030N
Baten-234-199-18217N
Saldo-84-49-247N
Sportbeleid en activeringrLasten2.8162.9182.847-71V
Baten-276-276-284-8V
Saldo2.5402.6422.563-79V
Overige voorzieningenLasten33931834527N
Baten-37-37-52-15V
Saldo30328129312N
MediaLasten2.2182.2182.2180-
Baten0000-
Saldo2.2182.2182.2180-
Kunst en cultuurLasten4.4324.5384.535-2V
Baten-79-75-82-7V
Saldo4.3534.4624.453-9V
Totaal programmaLasten16.72317.54217.198-344V
Baten-2.166-2.546-2.668-121V
Saldo14.55714.99614.530-466V
Stortingen reserves1259590V
Ontrekkingen reserves-423-781-372410N
Totaal mutaties Reserves-411-722-313410N
Resultaat14.14614.27414.218-56V

Lasten & baten

Lasten

€ 17.257.005

5,4 %

Baten

€ 3.039.316

0,9 %