Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
OnderwijshuisvestingLasten6.0886.6136.319-295V
Baten-569-569-435135N
Saldo5.5196.0445.884-160V
Onderwijsbeleid en leerlingenzakenLasten3.9334.7824.013-768V
Baten-974-2.422-1.726696N
Saldo2.9582.3602.287-72V
InkomensregelingenLasten31.33831.06831.362294N
Baten-25.163-24.653-24.903-250V
Saldo6.1756.4156.45944N
ArbeidsparticipatieLasten5.0615.3424.805-537V
Baten0-610-740-130V
Saldo5.0614.7324.065-667V
SchuldhulpverleningLasten985873866-8V
Baten0000-
Saldo985873866-8V
Begeleide participatieLasten18.48718.60218.592-10V
Baten0000-
Saldo18.48718.60218.592-10V
MinimabeleidLasten1.3771.3771.278-98V
Baten0000-
Saldo1.3771.3771.278-98V
Totaal programmaLasten67.26968.65767.235-1.422V
Baten-26.706-28.254-27.804450N
Saldo40.56340.40339.431-972V
Stortingen reserves01061060-
Ontrekkingen reserves-532-546-49650N
Totaal mutaties Reserves-532-440-39050N
Resultaat40.03139.96339.041-922V

Lasten & baten

Lasten

€ 67.341.357

21,0 %

Baten

€ 28.300.175

8,7 %