Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 1. Zorg en welzijn

4. Financiën

OmschrijvingBegroting 2019 primitiefBegroting 2019 na wijzigingRekening 2019VerschilVoordeel / Nadeel
Wmo individuele voorzieningenLasten11.18311.72412.231507N
Baten-140-184-205-20V
Saldo11.04311.53912.026487N
Wmo collectieve voorzieningenLasten11.18411.29611.131-165V
Baten-293-307-383-75V
Saldo10.89110.98910.748-241V
JeugdwerkLasten517600551-49V
Baten-21-21-30-8V
Saldo495578521-57V
JeugdzorgLasten26.50629.52029.54525N
Baten-166-166-12739N
Saldo26.34029.35429.41964N
Wmo algemeenLasten1.1711.383902-481V
Baten-1.279-1.279-1.20970N
Saldo-108104-307-411V
GezondheidszorgLasten3.1363.1543.150-5V
Baten-29-29-47-18V
Saldo3.1073.1263.103-23V
Wmo individuele ondersteuningLasten8.6037.4627.796334N
Baten0000-
Saldo8.6037.4627.796334N
Wmo beschermd wonenLasten22.34518.83917.921-918V
Baten-234-234-2340-
Saldo22.11218.60617.687-918V
Wmo dagbestedingLasten02.2362.080-157V
Baten0000-
Saldo02.2362.080-157V
Totaal programmaLasten84.64686.21685.307-909V
Baten-2.162-2.221-2.233-12V
Saldo82.48483.99583.074-921V
Stortingen reserves03.9133.9130-
Ontrekkingen reserves-3.945-4.143-4.262-119V
Totaal mutaties Reserves-3.945-229-348-119V
Resultaat78.53983.76682.726-1.040V

Lasten & baten

Lasten

€ 89.219.999

27,8 %

Baten

€ 6.494.407

2,0 %