Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programmarekening op hoofdlijnen

Cijfers per programma

Cijfers per programma

In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Voordeel/ Nadeel

Programma 1

Lasten

84.646

86.216

85.307

-909

V

Baten

-2.162

-2.221

-2.233

-12

V

Saldo

82.484

83.995

83.074

-921

V

Programma 2

Lasten

67.269

68.657

67.235

-1.422

V

Baten

-26.706

-28.254

-27.804

450

N

Saldo

40.563

40.403

39.431

-972

V

Programma 3

Lasten

16.723

17.542

17.198

-344

V

Baten

-2.166

-2.546

-2.668

-121

V

Saldo

14.557

14.996

14.530

-466

V

Programma 4

Lasten

779

2.602

3.507

904

N

Baten

-210

-1.841

-754

1.088

N

Saldo

569

761

2.753

1.992

N

Programma 5

Lasten

36.375

36.815

40.254

3.439

N

Baten

-22.387

-22.140

-23.114

-975

V

Saldo

13.988

14.675

17.139

2.464

N

Programma 6

Lasten

19.070

34.514

17.265

-17.250

V

Baten

-24.496

-33.080

-19.004

14.076

N

Saldo

-5.425

1.434

-1.740

-3.174

V

Programma 7

Lasten

4.621

4.932

3.978

-954

V

Baten

-2.617

-2.419

-2.428

-9

V

Saldo

2.004

2.513

1.550

-962

V

Programma 8

Lasten

33.050

16.622

21.067

4.445

N

Baten

-25.247

-11.685

-18.423

-6.739

V

Saldo

7.803

4.938

2.643

-2.294

V

Programma 9

Lasten

6.688

6.766

6.703

-62

V

Baten

-32

-32

-59

-27

V

Saldo

6.656

6.734

6.644

-89

V

Programma 10

Lasten

32.444

35.099

36.850

1.751

N

Baten

-3.166

-3.339

-4.445

-1.107

V

Saldo

29.277

31.760

32.404

644

N

Programma 11

Lasten

2.513

2.659

1.112

-1.547

V

Baten

-192.400

-197.826

-198.966

-1.141

V

Saldo

-189.887

-195.167

-197.855

-2.688

V

Totaal alle programma's

Lasten

304.177

312.424

300.474

-11.949

V

Baten

-301.588

-305.383

-299.898

5.484

N

Saldo

2.588

7.041

576

-6.465

V

Stortingen reserves

14.108

19.513

20.895

1.382

N

Onttrekkingen reserves

-16.615

-26.583

-24.715

1.868

N

Totaal mutaties reserves

-2.507

-7.069

-3.820

3.250

N

Resultaat

81

-29

-3.244

-3.215

V