Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Lasten & baten

Lasten

€ 37.897.590

11,8 %

Baten

€ 5.863.119

1,8 %

ga terug