Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 9. Veilige omgeving

Programma 9. Veilige omgeving

Lasten & baten

Lasten

€ 6.703.391

2,1 %

Baten

€ 358.910

0,1 %

ga terug