Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Lasten & baten

Lasten

€ 25.652.425

8,0 %

Baten

€ 23.912.492

7,4 %

ga terug