Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 6. Vitale economie

Programma 6. Vitale economie

Lasten & baten

Lasten

€ 22.331.708

6,9 %

Baten

€ 21.419.438

6,6 %

ga terug