Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Lasten & baten

Lasten

€ 41.167.658

12,8 %

Baten

€ 25.612.727

7,9 %

ga terug