Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Lasten & baten

Lasten

€ 6.918.350

2,2 %

Baten

€ 3.519.149

1,1 %

ga terug