Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Lasten & baten

Lasten

€ 67.341.357

21,0 %

Baten

€ 28.300.175

8,7 %

ga terug