Jaarverslag en jaarrekening 2019

Programma 1. Zorg en welzijn

Programma 1. Zorg en welzijn

Lasten & baten

Lasten

€ 89.219.999

27,8 %

Baten

€ 6.494.407

2,0 %

ga terug