Jaarverslag en jaarrekening 2019

Bijlage 1: Overzicht subsidies

Bijlage 1: Overzicht subsidies

Omschrijving

 Rekening 2018 

 Begroting 2019 

 Rekening 2019 

Programma 01 Zorg en Welzijn

  10.801.913

  11.221.374

  10.987.502

Gezondheidszorg

         25.783

         25.783

         25.783

R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland

           25.783

           25.783

           25.783

Stichting VPTZ Oss-Maasland

           25.783

Jeugdwerk

       267.742

       263.330

       235.217

R-1001 Jeugd- en jongerenact

           29.612

           30.438

           30.440

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

            4.601

Jeugdbeweging Lithoijen/Teeffelen

               877

Jeugdvereniging PJOS

            1.780

Samenlevingsopbouw Oss N-W

            3.630

Soos Madhouse Ravenstein

               770

Soos 't Trepke

               275

Stg Jeugd- en Jongerenwerk Lith

            1.462

Stg Jeugd en Jongerenwerk Oijen

               828

Stichting Jeugdbelangen Megen

            6.050

Stichting Jongerensoos The Final Touch

            2.803

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

            2.425

Stolp

            3.147

Werkgroep Activiteiten Ussen

            1.792

R-1002 Kindervakantieactiviteiten

           25.827

           25.828

           25.827

Jeugd en Jongeren Berghem

            2.532

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

            2.532

Jeugdvakantiewerk Herpen

            2.532

Jeugdwerk DDDD

            2.532

Jeugdwerk Ravenstein

            2.532

Kindervakantiewerk Heivlus

            2.532

Kindervakantiewerk Oss-Zuid

            3.039

Stichting Jeugdbelangen Macharen

            2.532

Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

            2.532

Stichting Kindervakantiewerk Lith

            2.532

R-1003 Plattelandsjongeren ((KPJs)

            8.745

            8.747

            8.746

KPJ Berghem

            2.986

KPJ Megen, Haren en Macharen

            2.159

Olympia '89/KPJ Oss

            3.601

R-1005 Wijkstgn Samenlevingsopbouw

           69.989

           56.144

           56.145

Samenlevingsopbouw Oss N-W

           11.794

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

           15.707

Stolp

            9.247

Wijkstichting Oss Zuid

            9.411

Wijkstichting Schadewijk

            9.986

R-1022 Scoutinggroepen

           60.650

           60.647

           60.649

Scouting Berghem

           10.418

Scouting Geffen

            7.312

Scouting Groot Ravenstein

            5.438

Scoutinggroep Saal v Zwanenberg

           10.911

Scoutinggroep Titus Brandsma

            9.284

Stg. Scouting Ussen

            9.925

Stichting Dorus Rijkers

            7.361

R-1046 NVIH/COC

            7.000

            7.000

            7.000

NVHI COC afd. Noord-Oost Brabant

            7.000

R-1063 Sahelp

            2.531

            2.531

            2.531

Stichting Sahelp

            2.531

R-1075 Straatspeeldag

            5.913

            3.750

            3.375

Stg. ONS welzijn

            3.375

R-1083 Projectbudget Jongerenraad

            9.000

            9.565

            7.349

Jongerenraad Oss

            7.349

R-1095 Mondiale Bewustwording

                 -  

            2.623

 - 

R-1143 Jeugdorganisatie Aktie Fix

               214

               214

               214

Aktie-Fix

               214

R-1144 Stichting Puntkomma

                 -  

           18.845

 - 

R-1145 Legaat van Cooth

            6.219

            6.219

            6.219

St. Legaat van Cooth

            6.219

R-1199 Mondiale Bewustwording

               247

               247

               247

Werelddiakonaat Paaskerk

               247

R-1209 Kinder Aktie Komite Ruwaard

           10.053

           10.053

           10.053

Stichting Kako

           10.053

R-1220 lening t Kempke Scout Ravenst

            4.610

            4.610

            4.610

Scouting Groot Ravenstein

            4.610

R-1224 Eigen budget Jongerenraad

            1.000

            1.000

            1.000

Jongerenraad Oss

            1.000

R-1229 Jeugdparticipatie

                 -  

            4.329

 - 

R-1236 Huurkosten Jongerenraad

            8.972

            9.059

            9.331

beheerstichting zuidergebouw

            9.331

R-167 St Dorpsblad Torenklanken

            1.481

            1.481

            1.481

Stichting Dorpsblad Torenklanken

            1.481

R-182 ONS welzijn wijkregisseur

           15.679

                 -  

 - 

Jeugdzorg

    3.634.444

    3.687.652

    3.687.652

R-178 Subsidie ONS welzijn jeugd

      3.634.444

      3.687.652

      3.687.652

Stg. ONS welzijn

      3.687.652

Wmo algemeen

       348.557

       456.200

       368.450

R-1244 Instell Tegen Armoede

         322.700

         321.200

         321.200

Jeugdfonds Cultuur Brabant

           20.000

Jeugdsportfonds Brabant

           55.000

Kledingbank Oss

           25.000

St Leergeld Maas en Leijgraaf

           80.000

Stg. Ruilwinkel Oss

           12.000

Stg.Met Elkaar

           67.000

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

           62.200

R-187 Subsidies innovatie armoedebel

           25.857

         135.000

           47.250

Muzelinck

           10.000

St Leergeld Maas en Leijgraaf

           20.000

Stichting IMC Weekendschool

           10.000

Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt

            8.000

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

            3.445

Van Harte Stichting

            4.195-

Wmo collectieve voorzieningen

    6.595.011

    6.788.409

    6.670.400

R-100 Radar Antidiscriminatie

           33.441

           33.661

           33.661

Radar

           33.661

R-1023 EHBO-verenigingen

            2.147

            2.148

            2.147

E.H.B.O. vereniging Geffen

               483

E.H.B.O. vereniging Sint Sebastianus Herpen

               539

E.H.B.O. vereniging St. Lucia Ravenstein

               539

Ehbo Megen

               389

EHBO ver. Steeds Paraat

               197

R-1024 Hulpdiensten

               471

               471

               471

Hulpdienst Schadewijk

               471

R-1026 Migrantenorganisaties

            7.129

           36.306

            7.937

Cambodjaanse Vereniging Samaky

            2.195

E.B.O.

            1.874

Hacibektas Culturele Vereniging

            2.434

Stg Cai Hong

            1.434

R-1027 Instellingen Beschermd Wonen

           18.930

           18.930

           18.930

B.W.S  De Valkenburcht

               467

Stichting BrabantZorg

           13.187

Stichting Het Oude Klooster

            5.276

R-1028 Ouderenbonden

           64.371

           70.891

           64.312

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

            1.961

Bejaardenvereniging Oijen

            2.087

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

            2.214

H. Ouderenbond Sacrament

            1.782

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

            2.303

Katholieke Bond van Ouderen Haren

            1.834

KBO afd. Macharen

            2.132

KBO afdeling Geffen

            3.941

KBO afdeling Lith

            3.204

KBO het Zuiderlicht

            2.162

KBO Ravenstein

            5.980

KBO Ussen

            2.601

Ouderenbond Don Bosco

            2.564

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

            4.253

Ouderenbond Herpen

            3.725

Ouderenbond Megen

            2.571

Ouderenvereniging Maren-Kessel

            2.258

Ouderenvereniging Oss-Zuid

            1.722

PCOB Oss

            1.968

R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent

            2.005

Ruwaard Ouderenver.

            5.333

Seniorenvereniging De Herfstzon

            5.712

R-1050 Bureau Slachtofferhulp

           17.885

           17.885

           17.885

Stichting Slachtofferhulp Nederland

           17.885

R-1064 KBO-kring Oss

            1.851

            1.851

            1.851

KBO Kring Gemeente Oss

            1.851

R-1065 Maaslandgilde

            3.447

            3.447

            3.447

Stg Maasland Gilde Oss en omgeving

            3.447

R-1066 Seniorenraad (O.S.O.)

            7.900

            7.900

            7.900

Onafhankelijke Seniorenraad Oss

            7.900

R-1072 Ypsilon regio Oss

            1.561

            1.561

            1.561

Stichting Ypsilon Oss en Omstreken

            1.561

R-1078 Woontussenvoorzieningen

            3.752

            6.354

            6.798

Stichting Mooiland

            6.798

R-1097 lokale afdelingen Zonnebloem

            3.156

            4.207

            4.205

De Zonnebloem afd. Ravenstein

               526

De Zonnebloem afd.Heilig Hart

               526

Ziekencomite de schakel

            1.049

Zonnebloem afd. Lith

               526

Zonnebloem afd.Ruwaard

               526

Zonnebloem Afdeling Paulus

               526

Zonnebloemafd.Oss Zuid

               526

R-1109 Stichting Ons Klupke

               454

               454

               454

Stichting Ons  Klupke

               454

R-1114 Lokale Activiteiten Novadic-K

           68.266

           69.861

           69.861

Novadic-Kentron

           69.861

R-1137 Vluchtelingenwerk Oss

         190.313

         193.099

         193.099

St. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

         193.099

R-1195 Annevi

            3.003

            3.003

            3.003

OVD Annevi Stichting

            3.003

R-1200 Huurkosten (indirecte subs)

           76.298

           76.181

           69.985

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

            1.508

Bejaardenvereniging Oijen

            1.728

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

               433

H. Ouderenbond Sacrament

            3.150

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

            1.430

Katholieke Bond van Ouderen Haren

               784

KBO afd. Macharen

               495

KBO afdeling Geffen

            1.733

KBO afdeling Lith

           10.564

KBO het Zuiderlicht

            5.400

KBO Ravenstein

            5.325

KBO Ussen

            1.148

Ouderenbond Don Bosco

            4.802

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

            4.122

Ouderenbond Herpen

            2.274

Ouderenvereniging Maren-Kessel

            1.846

Ouderenvereniging Oss-Zuid

            2.373

PCOB Oss

               428

Ruwaard Ouderenver.

           12.330

Seniorenvereniging De Herfstzon

            8.114

R-1214 handwerkgroepen ouderen

               633

               633

               633

Handwerkgroep Berghem

               633

R-1215 Bonte Hoef / H.Hart

            7.666

            7.666

            7.666

Stichting Wijkcentrum De Bonte Hoef

            7.666

R-1223 verdeelplan Projecten WMO

           49.000

            7.120

            1.500

Afasie Contactgroep Oss

            1.500

R-1234 maatschap dienstverlening

           87.179

         110.717

         110.717

GGZ Oost-Brabant

           83.314

Novadic-Kentron

            9.403

Stg. Door en Voor

           18.000

R-1243 Blink

         113.168

                 -  

 - 

R-1249 NAH4US

            2.500

            2.500

            2.500

NAH4US

            2.500

R-1251 Adviesraad Sociaal Domein

           90.000

           90.000

           90.000

Adviesraad Sociaal Domein

           90.000

R-179 Subsidie ONS welzijn volwassen

      4.491.094

      4.671.669

      4.637.517

Stg. ONS welzijn

      4.637.517

R-180 Subsidie reg act maatsch. opva

           62.403

           62.403

           62.403

Stg. Door en Voor

           62.403

R-181 Subsidies innovatie sociaal do

           43.400

           50.000

           12.500

Stichting Projekten Lionsclub Oss De Maashorst

           10.000

Werkgroep Talentenmarkt

            2.500

R-184 Subsidie Indigo Dementie

           60.000

           60.000

           60.000

Stichting Indigo Brabant

           60.000

R-185 Subsidie Thuis in Oss

            9.159

           54.050

           54.050

Thuis in Oss

           54.050

R-190 Subsidies Proeftuin Ruwaard

      1.074.433

      1.123.442

      1.123.407

GGZ Oost-Brabant

           24.829

Interzorg Oss Thuiszorg BV

            2.270

Jij Advies en Coaching

           88.824

Stichting BrabantZorg

         668.035

Thuiszorg en Zorgcentra Pantein BV

           91.106

Unik BV

         248.343

Wmo/AWBZ

         69.624-

                 -  

                 -  

R-176 Subsidie Stichting MEE

          69.624-

                 -  

                 -  

Programma 02 Werk, Inkomen en Onderwijs

       272.738

       191.680

       191.680

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

       272.738

       191.680

       191.680

R-1127 Volksuniversiteit

           86.227

           87.489

           87.489

Volksuniversiteit Oss en Omstreken

           87.489

R-165 VVE Ravengaarde

            4.133

            4.191

            4.191

Ravengaarde VVE de

            4.191

R-191 Subsidie leren en ontwikkelen

           40.712

                 -  

 - 

R-194 Subsidie ROC De Leijgraaf BIM5

         141.666

         100.000

         100.000

Stg. R.O.C. De Leijgraaf

         100.000

Programma 03 Ontmoeten, Sport en Cultuur

    7.886.015

    7.886.186

    7.857.829

Kunst en cultuur

    2.641.778

    2.679.439

    2.669.032

R-1007 Gilden en Schutterijen

               865

               866

               865

Gilde van St. Jan

               173

Lambertusgilde St. Huisseling

               173

Sebastiaan Gilde St.

               173

Sint Barbara Gilde

               173

Sint-Jorisgilde

               173

R-1008 Harmonieën en Fanfares

         122.264

         106.391

         106.388

Concordia Muziekvereniging

            7.593

Dedico Drumband Demen

            2.499

Drumfanfare DIOS

           10.683

Fanfare Jong Leven

            2.595

Hartog Muziekvereniging

           13.429

Hubertus St. Muziekvereniging

            9.996

KVA Harmonie

           15.489

Muziekvereniging Fanfare St. Lambertus

           10.339

Muziekvereniging Willen is Kunnen

           13.086

Per Ardua Ad Astra Harmonie

            8.966

Stadsharmonie Oefening Baart Kunst

           11.713

R-1009 Heemkundeverenigingen

           34.177

           34.178

           34.177

Heemkundekring Land van Ravenstein

            2.373

Heemkundekring Maasdorpen

            2.373

Heemkundekring Megen-Haren-Macharen

            5.222

Heemkundevereniging Berchs-Heem

            8.070

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

            7.120

St. De Werkende Mens

            2.373

Stichting Archeologie Maasland

            5.459

Stichting Smederij Verhoeven Ravenstein

            1.187

R-1012 Opera en Operetteveren

           18.276

           18.276

           18.276

Het Maaslands Operette/Musical Gezelsch

            9.138

Operavereniging Oss

            9.138

R-1014 Toneelgezelschappen

           34.529

           36.563

           34.529

De Verenigde Spelers

            3.047

Geffes Volk

            2.031

Speelgroep Hoessenbosch

            4.063

Speelgroep Trammelant

            2.031

Spons Jeugdtheater

            2.031

Stichting Anadolu

            2.031

Theatergroep Dankzij de Dijken

            2.031

Toneelclub EMM

            2.031

Toneelver. Tussen de Schuifdeuren

            2.031

Toneelver.De Megense Comedie

            2.031

Toneelvereniging Amicitia

            2.031

Toneelvereniging De Gheselle van den Spele

            2.031

Toneelvereniging Internos

            3.047

Vlamke 't Toneelvereniging

            2.031

Volksdansgroep Turopolski

            2.031

R-1016 Zelfstandige Zangkoren

           14.587

           14.585

           14.584

Koor Forte Vicante

               770

MengelmOeSS

            2.540

Mix of Music Ravenstein

            2.509

Muchoss

            1.157

Popkoor d'Accord

            2.171

Popkoor Eigenwijs

            1.618

Vocaal Ensemble Oss

            1.710

Vocal Group Crescens

            2.109

R-1033 Orgelkring FC Smits

               806

               806

               806

Orgelkring FC Smits

               806

R-1034 Parochie MOO aanlichten kerk

               130

               130

               130

Kerkbestuur Parochie H.Willibrordus

               130

R-1036 Rollend creatief (Megen)

            1.485

            1.485

            1.485

't Rollend Creatief

            1.485

R-1053 Programmaraad t Slotje

            1.018

            1.018

 - 

R-1082 Fantastival

           37.260

           37.260

           37.260

Muzelinck

           37.260

R-1088 Stimulering Kleine Vereniging

           22.554

           26.347

           20.554

Arethusa O.Z.P.C.

            3.302

Fanfare Jong Leven

            2.252

Olav Slingerland

            3.000

Stg.Noord Oost Brabantse Bibliotheken

            5.000

Stichting Carnavalsviering Oss

            7.000

R-1102 Popkollektief regio Oss

           16.801

           17.160

           17.160

Popkollektief Regio Oss Stichting

           17.160

R-1125 Theater De Lievekamp

      1.107.341

      1.123.552

      1.123.552

Theater De Lievekamp

      1.123.552

R-1126 Muzelinck

         840.436

         857.427

         857.427

Muzelinck

         857.427

R-1138 OKVO

           32.199

           37.887

           37.887

Stichting OKVO

           37.887

R-1166 Genootschap Beeldende kunst

            2.196

            2.196

            2.196

Genootschap voor Beeldende Kunst

            2.196

R-1196 Ravenst Molen Huren en Onderh

           25.000

           25.000

           25.000

Stichting de Ravensteinse Molen

           17.860

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

            7.140

R-1206 Big Bands en Muziekkappellen

            9.037

            9.035

            9.037

Big Band Oss

            2.259

Blaaskapel Osse Notenkrakers

               565

Boerenkapel Moaskanters

               565

Maasland Senioren Orkest

               565

Stadskapel De Keienbloazers

            2.259

Stg. Big Band Ravenstein

            2.259

Stichting Barokorkest Megen

               565

R-1207 Regionaal Symfonieorkest

            1.514

                 -  

 - 

R-1217 Werkgroep Woord

            5.789

            5.789

            5.789

Werkgroep Woord

            5.789

R-1219 Interculturele activiteiten

            2.000

            4.058

            2.500

Werkgroep Internationale Vrouwendag

            2.500

R-1232 Stichting Reanimatie Oss

            2.391

            2.391

            2.391

Reanimatie Anna Regio Oss stg.

            2.391

R-168 Verenigingen Molenaars

            7.729

            7.729

            7.729

Molen De Vlijt Geffen

            1.546

Stichting Vrienden van Molen de Zeldenrust

            1.546

Vereniging Osse Molens

            4.637

R-172 Subsidie Groene Engel

         300.394

         306.810

         306.810

St Cultuurpodium Groene Engel

         306.810

R-192 Subsidie Poëzie Podium

            1.000

            1.000

            1.000

Stichting Poezie Podium Oss

            1.000

R-196 Subsidie stichting Veteranen O

                 -  

            1.500

            1.500

Stg. Veteranen Oss

            1.500

Media

    2.261.558

    2.218.005

    2.218.005

R-1025 Sublokale Omroepen

           22.605

           22.605

           22.605

Magus TV

            7.535

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

            7.535

Wilberthof TV Berghem

            7.535

R-1054 Omroep Maasland

         349.924

         279.924

         279.924

stg Omroep Maasland

         279.924

R-1124 Openbare Bibliotheek Oss

      1.889.029

      1.915.476

      1.915.476

Stg.Noord Oost Brabantse Bibliotheken

      1.915.476

Overige voorzieningen

       226.515

       231.354

       231.354

R-1135 Dierenopvang Maasland

         226.515

         231.354

         231.354

Dierenopvang Maasland stg.

         231.354

Sociaal-cultureel werk

       196.194

       199.655

       197.427

R-1018 Vrouwenorganisaties

            7.301

            7.303

            7.303

Passage afd. Oss

            1.640

Protestantse Vrouwenvereniging Ravenstein

               535

Vrouwen van Nu  afd Herpen, Overlangel, Keent

            1.640

Vrouwen van NU Berghem

            3.488

R-1160 Acropolis Personeel

           28.984

           28.984

           28.984

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

           28.984

R-1161 Stichting Wijkcentrum Ruwaard

           59.987

           61.127

           61.127

Iemhof Wijkcentrum

           61.127

R-1165 Cursussen Vrouwenorganisaties

               250

            2.478

               250

Werkgroep Vrouwendagviering Ravenstein

               250

R-1176 Wijkcentrum Ruwaard-kap.last

           21.571

           21.571

           21.571

Iemhof Wijkcentrum

           21.571

R-1256 Sichting Rechtswinkel Oss

            9.000

            9.000

            9.000

Rechtswinkel Oss

            9.000

R-127 Acropolis Huur

            4.795

            4.886

            4.886

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

            4.886

R-170 Subsidies Beheerstichtingen

           64.306

           64.306

           64.306

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

           10.078

Onder d'n Plag huis voor ontmoeting en sport

            8.180

St. de nieuwe Berchplaets

           24.000

Stg. Gemeenschapshuis Oijen

           15.005

Stichting MFC de Koppellinck

            7.043

Sportbeleid en activeringr

    2.559.970

    2.557.733

    2.542.011

R-1030 Jeugdleden Sportverenigingen

           63.109

           77.014

           67.269

Arethusa O.Z.P.C.

            1.990

AROSS

               145

AV Oss '78

               954

B.C. Level

               200

Badmintonclub Oss

               454

Badmintonver. Lith

               191

Basketbalvereniging OBC

               563

Berghem Sport

            4.707

Cardinals Baseball en Softball Club

               636

de Maaskant Watersportvereniging

               309

De Maasruiters Megen

               154

De Tennisvereniging Witte Raven

               363

DOT Korfbalvereniging

            1.218

Garde- en Showdansclub Beatyes

               436

Gymnastiekvereniging Geffen

               881

Helios Tennisvereniging

               509

Herpen Tafeltennisvereniging

                 82

Herpinia Voetbalvereniging

            1.081

Judovereniging Kaihatsu Oss

               627

LTC de Rackets

               418

MHC Oss

            7.742

MOSA '14

            1.054

Mountainbike Club Oss

               327

O.S.V. Osse Schaakvereniging

               173

Oss 20 sportvereniging

            5.298

Ovoco Volleybalvereniging

               818

Paarden en Pony's Rij en Men vereniging De Herpense Duinruiters

                 55

Paardensportver. De Maaslanders

               127

R.K.S.V. Margriet

            5.270

Ravenstein Voetbalvereniging

            1.236

Reddingsbrigade Oss

            1.663

Return Tafeltennisvereniging

               127

RKSV Cito

               627

RKSV Ulysses

               809

Ruitersportvereniging De Combinatie

               182

Ruitersportvereniging De Zilverhoef

               127

SCOSS (Schaatsclub Oss eo)

               363

Secretariaat Gesposs

            2.045

Skiclub Alpineworld

               291

Sportvereniging S.D.D.L.

               936

Stg Speciale Dansschool Bolero

            1.363

Stichting Bijzonder Aktief

            2.753

SV Ruwaard

               418

sv TOP

            3.235

Taekwondo Taekyon Berghem

               509

Tafeltennis OTTC

                 73

Tennisver. de Velmer

               309

Tennisvereniging De Vlijmd

               354

Toz

               682

Turnoss

            3.871

Turnvereniging Sportief

            2.244

Voetbalvereniging Nooit Gedacht

            2.726

Voetbalvereniging O.K.S.V.

               173

Voetbalvereniging SBV Haren

               445

Voreo Volleybalclub

               182

VV NLC 03

            2.026

Watervrienden Oss

               718

R-1085 Stratenlopen c.a.

            2.652

            2.652

            2.652

Bergse Wiellerronde d'n Stg

            2.150

Paul PetersTribuneloop

               502

R-1090 sportstimulering ca

            6.050

            6.222

            4.300

Arethusa O.Z.P.C.

            1.000

Berghem Sport

            1.000

R.K.S.V. Margriet

            1.000

Reddingsbrigade Oss

            1.000

Vereniging Petanque

               300

R-1136 Golfbad Exploitatie BV

      1.588.191

      1.611.442

      1.611.442

Golfbad exploitatie B.V.

      1.611.442

R-1257 Sport Expertise Centrum

         850.590

         811.970

         811.970

Sport Expertise Centrum

         811.970

R-183 Sportbedrijf Talentencampus

           49.378

           44.378

           44.378

Stg Sportbedrijf Talenten Campus Oss

           44.378

R-189 Subsidie TOP Oss

                 -  

            4.055

 - 

Programma 04 Dynamisch stadscentrum

                 -  

         45.000

         45.000

Centrumontwikkeling algmeen

                 -  

         45.000

         45.000

R-1254 Winterland

                 -  

           45.000

           45.000

Winterland Oss

           45.000

Programma 05 Zuinig op ons klimaat

         10.000

         10.000

         10.000

Projecten milieu en buitengebied

         10.000

         10.000

         10.000

R-186 Subsidie Platform Global Goals

           10.000

           10.000

           10.000

stg platform Global Goals

           10.000

Programma 07 Mobiliteit

         35.694

         35.699

         36.018

Verkeer

         35.694

         35.699

         36.018

R-1029 Buurtbusverenigingen

            5.394

            5.399

            5.718

Buurtbus Oijen - Megen

            1.431

Buurtbusvereniging lijn 262 Maasdorpen

            1.727

Buurtbusvereniging Schaijk

            1.280

Groot Ravenstein Buurtbusvereniging

            1.280

R-188 Subsidie Stichting Wijkbus Oss

           30.300

           30.300

           30.300

Stg.Wijkbus Oss

           30.300

Programma 08 Aantrekkelijk wonen in Oss

       529.923

       487.260

       449.648

Evenementen en stadspromotie

       195.951

       149.021

       111.408

R-1019 Carnavalsverenigingen

            2.303

            2.958

            2.303

C.V. de Knorrepotten

               329

Carnaval Herpen Stichting

               329

Carnavalsver. de Doordouwers

               329

Carnavalsvereniging De Bokkenrijders

               329

Carnavalsvereniging De Kiepenrijers

               329

CV De Kleidonkers

               329

Stichting Carnaval Ravenstein

               329

R-1020 Oranjecomitees

            5.182

            5.387

            4.821

D.D.D.D.N. Oranjecomite

               207

Evenementen Stichting Geffen

               871

Herpen Oranjecomite

               522

Huisseling Oranjecomite

                 58

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

               128

Oranje-Comite Berghem

            1.824

Oranjecomite Maren Kessel/'t Wild

               244

Oranjecomite Oijen

               212

Oudervereniging Lithoijen/Teeffelen

               206

Stichting Koningsdag Lith

               549

R-1021 St.Nicolaascomitees

            2.477

            2.476

            2.475

Evenementen Stichting Geffen

               663

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

                 98

Jeugdwerk DDDD

               157

Ouderver. Lambertusschool Haren

                 95

Oudervereniging Lithoyen Teeffelen

               157

Sinterklaascomite Huisseling

                 89

St Nicolaascomite Lith

               418

St Nicolaascomite Megen

               226

St Nikolaascomite Ravenstein

               386

St. Nicolaascomite Maren-Kessel

               186

R-1037 Herpen in woord en beeld

               327

               327

               327

Stichting Herpen in Woord en Beeld

               327

R-1038 Stichting Kiossk

            7.771

            7.771

            7.771

Stg. Vrienden van de Kiossk

            7.771

R-1039 Stichting Oss Cultureel

           11.597

           11.597

           11.597

Stichting Oss Cultureel

           11.597

R-1041 Werkgroep Cultuur

            2.913

            2.913

            2.913

St Werkgroep Cultuur Ravenstein

            2.913

R-1079 Geschiedschrijving Oss

               500

               920

            1.000

Frans Heeren Ontwerpbureau

               500

Speelgroep Hoessenbosch

               500

R-1080 Koningsdag Basisscholen

            1.221

            2.152

            1.736

Basisschool De Korenaer

               551

Basisschool het Molenveld

               518

Ouderraad de Teugelaar

               327

Oudervereniging De Nieuwe Link

               340

R-1096 Eenmalige  Evenementen

           78.262

           79.124

           43.067

KBO Senioren Toneelclub

            1.500

Narionaal Comite 4 en 5 mei

            2.000

Operavereniging Oss

            2.500

Organisatoren van het vierde beeld

            3.000

Popkoor NOIZ

               250

Sint-Jorisgilde

            1.000

Skiclub Alpineworld

            2.500

St Werkgroep Cultuur Ravenstein

               500

Stg Centrummanagement Oss

            1.811

Stg Speciale Dansschool Bolero

               500

Stg Sportevenementen Oss

            4.956

Stg. Hart voor Live Muziek

            1.550

Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen

            1.000

Stichting Berghem Events

            2.500

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

            4.500

Stichting Carnavalsviering Oss

            5.500

Stichting Runlimited

               500

Stichting SunGrooves

            5.000

Theatergroep Dankzij de Dijken

            2.000

R-1111 Stg-en Carnavalsvieringen

           13.677

           13.676

           13.677

CS de Veldhazen

            1.710

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

            3.419

Stichting Carnavalsviering Oss

            6.838

Stichting Rottenrijk

            1.710

R-1112 Imkerverenigingen

               324

               323

               324

Bijenhoudersver. St. Ambrosius

               162

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

               162

R-1178 Het vierde beeld

            3.647

            3.647

            3.647

Organisatoren van het vierde beeld

            3.647

R-1254 Winterland

           50.000

                 -  

 - 

R-166 St Boerenbruidsparen

               250

               250

               250

Stichting boerenbruidsparen

               250

R-173 Subsidie Maasdijk Marathon

           15.500

           15.500

           15.500

Stg Sportevenementen Oss

           15.500

Recreatie en toerisme

       333.972

       338.239

       338.240

R-1061 Stichting Landschapsbeheer

            5.461

            5.461

            5.461

St. Landschapsbeheer Oss

            5.461

R-1062 IVN

            5.510

            5.510

            5.510

I.V.N. Oss

            5.510

R-1067 De Beestenbergh

           10.972

           10.972

           10.972

Kinderboerderij De Beestenbergh

           10.972

R-1068 Speeltuin Elckerlyc

           53.931

           53.931

           53.931

st Speeltuin

           53.931

R-1133 Regio-VVV

           93.716

           95.718

           95.718

Regio VVV Meierij & N-O Brabant

           95.718

R-1134 Bezoekerscentrum Slabroek

         106.087

         108.353

         108.353

St. Natuurcentrum De Maashorst

         108.353

R-1198 Subsidie Je treft ’t in Oss

           13.695

           13.695

           13.695

Stg.Noord Oost Brabantse Bibliotheken

           13.695

R-1250 lokale recreatie en toerisme

           28.600

           28.599

           28.600

St. Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein

           14.300

Toeristisch Informatiecentrum Megen Op de Kaart

           14.300

R-1261 Maasmeanders

           16.000

           16.000

           16.000

Stg. de Maasmeanders

           16.000

Programma 09 Veilige omgeving

         52.915

       216.448

       216.448

Integrale veiligheid

         52.915

       216.448

       216.448

R-1153 Veilig Thuis Huiselijk geweld

           27.915

         191.448

         191.448

Veilig Thuis Brabant Noordoost

         191.448

R-169 Integrale veiligheid

           25.000

           25.000

           25.000

Taskforce Brabant

           25.000

Totaal Subsidies 

  19.589.197

  20.093.647

  19.794.125

ga terug